Nasze szkolenia online i stacjonarne

Prowadzimy szkolenia w formie zdalnej i stacjonarnej. Proponujemy Państwu szkolenia komputerowe, językowe i zawodowe, a także coaching, poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne oraz pośrednictwo pracy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Tworzymy również usługi rozwojowe przygotowywane w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie firm i instytucji.

Dysponujemy salami szkoleniowymi w centrum Łodzi (ul. Gdańska, Struga i Mickiewicza), mamy także możliwość korzystania z lokali w innych miejscowościach. Realizujemy działania na terenie czterech województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, ale planujemy rozszerzyć je na całą Polskę.
Cały czas poszerzamy również naszą ofertę szkoleń online. Wszystko po to, aby jak najlepiej dostosować się do Państwa oczekiwań i zmian na rynku pracy.

W domu czy na sali szkoleniowej - jesteśmy po to, by dostrzec Twój potencjał i pokazać Ci jak go rozwijać.

O nas

FR-AKCJA Fabryka Rozwoju powstała z chęci wspierania rozwoju osób dorosłych i stworzenia miejsca bliskiego naszym ideałom i wartościom. Kadra składa się z ludzi uważnych na potrzeby klientów, nastawionych na rezultaty, przygotowanych merytorycznie, ale też umiejących przekazać swoją wiedzę.

Są to trenerzy/trenerki, doradcy/doradczynie, coachowie, pośrednicy/pośredniczki pracy, których sukcesywnie będziemy przedstawiać na naszej stronie. Nasza oferta skierowana jest do:

uczestników indywidualnych – dorosłych osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych, rozwojem umiejętności „miękkich” oraz pomocą w osiąganiu celów prywatnych i zawodowych

firm i instytucji dbających o rozwój swoich pracowników oraz do firm zainteresowanych zlecaniem podwykonawstwa w ramach projektów unijnych

Kadra

Kadra FR-AKCJI składa się z ludzi uważnych na potrzeby klientów, nastawionych na rezultaty, przygotowanych merytorycznie, ale też umiejących przekazać swoją wiedzę.

Mateusz Kotnowski

WŁAŚCICIEL

Trener, pedagog z powołania, społecznik, absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim i Szkoły Trenerów Biznesu SET w Warszawie, dyrektor łódzkiego oddziału Fundacji Aktywizacja, pełnomocnik Łódzkiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym oraz prezes i założyciel FR-AKCJI. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Ma na swoim koncie wiele przełamujących stereotypy akcji, takich jak obozy przetrwania czy pierwsze na świecie wyścigi samochodowe osób głuchoniewidomych. Nie tylko przekazuje wiedzę, ale też inspiruje do działania.

Mateusz Kotnowski

Jarosław Kępa

TRENER

Dydaktyk-szkoleniowiec, informatyk. Spędził ponad 10 000 godzin na sali szkoleniowej ucząc bardzo różnorodne grupy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (m.in. niewidome i głuche). Prowadzi kursy m.in. z podstaw obsługi komputera i Internetu, pakietu MS Office, obsługi urządzeń biurowych, marketingu internetowego, mediów społecznościowych, projektowania stron www, obsługi programu AutoCad; trener i egzaminator ECDL. Uczy studentów przedmiotów takich jak: informatyka, wstęp do programowania i aplikacje użytkowe, bezpieczeństwo systemów komputerowych, systemy baz danych, projektowanie systemów i inżynieria oprogramowania, grafika inżynierska. Autor ośmiu publikacji m.in.” E-learning w kształceniu na poziomie wyższym”, „Metody dydaktyczne rozwijające się na podstawie nowoczesnych technologii informatycznych".

Jarosław Kępa

Joanna Mościńska-Szendzikowska

COACH

Certyfikowany coach ICF ACSTH, trenerka, doradczyni zawodowa. Na koncie ma ponad 700 godzin przeprowadzonych konsultacji coachingowych. Posiada wykształcenie wyższe –doradztwo zawodowe i personalne oraz ukończone studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, a także liczne kursy rozwojowe i zawodowe. Specjalizuje się w budowaniu autentycznej pewności siebie u swoich klientów. Daje wsparcie i narzędzia do tego, aby osiągali swoje cele. Jeden z jej ulubionych cytatów mówi o tym, że mądrość niepoparta działaniem przestaje mieć jakikolwiek sens.

Joanna Mościńska-Szendzikowska

Martyna Paszkowska

DORADCZYNI ZAWODOWA, TRENERKA

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa zawodowego, treningów umiejętności społecznych i kursów sprzedażowych. Od lat związana z pracą dla fundacji i stowarzyszeń, pracuje głównie z osobami nie aktywnymi zawodowo, niepełnosprawnymi i uzależnionymi. Ukończyła studia magisterskie  psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe z zakresu poradnictwa psychospołecznego i pomocy terapeutycznej rodzinie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dba o to, by na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę. Uczestniczyła m. in. w szkoleniach dotyczących coachingu społecznego, podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, diagnozowania  specjalnych potrzeb edukacyjnych, przygotowania i prowadzenia sesji szkoleniowych dla osób bezrobotnych.

Martyna Paszkowska

Agnieszka Bugajska-Możyszek

PSYCHOLOŻKA

Od 2011r. prowadzi indywidualne poradnictwo psychologiczne a od 2018 r. również terapie psychologiczne, jest także specjalistką ds. orientacji i poradnictwa zawodowego. Koncentruje się głównie na kwestiach związanych z długotrwałym bezrobociem i niepełnosprawnością. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe w zakresie doradztwa szkolnego i zawodowego na WSHE oraz I stopień kursu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, obecnie w trakcie kursu II stopnia. Pracuje na zasobach klienta. Empatyczna, cierpliwa i zaangażowana.

Agnieszka Bugajska-Możyszek

Alicja Adamska

POŚREDNICZKA PRACY

Od 2010 roku związana z pracą w obszarze rynku pracy na różnych stanowiskach: job crafter, doradczyni zawodowa, pośredniczka pracy, specjalistka ds. planowania i rozwoju pracowników, specjalistka ds. rekrutacji, pedagog i zastępca komendanta w OHP. To bogate doświadczenie przekłada się na dużą skuteczność działań. Aktywnie pozyskuje oferty pracy, wspiera procesy rekrutacji, dokonuje analizy stanowisk pracy i współpracuje z pracodawcami pod kątem dostosowania stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami, dokonuje analizy kwalifikacji i predyspozycji zawodowych klientów, udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz przygotowuje do samodzielnego poszukiwania pracy. Zawsze profesjonalna i gotowa do podejmowania nowych wyzwań.

Alicja Adamska

Marta Pugowska-Kosel

DORADCZYNI ZAWODOWA

Od wielu lat pracuje w charakterze doradcy zawodowego dla osób dorosłych i młodzieży, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jej bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na skuteczne pomaganie klientom w osiąganiu ich celów zawodowych. Posiada wykształcenie wyższe - magister pedagogiki oraz podyplomowe w zakresie socjoterapii, a także ukończone kursy m. in. przygotowujące do prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych.

Marta Pugowska-Kosel

Karolina Sielecka

Od momentu powstania FR-AKCJI Fabryki Rozwoju współpracowaliśmy z ponad pięćdziesięcioma trenerami i doradcami o różnych kompetencjach i kwalifikacjach. Potrafimy dopasować kadrę do oczekiwań klienta. Nad trafnym doborem czuwa Karolina Sielecka - specjalistka ds. usług rozwojowych we FR-AKCJI, psycholożka, doradczyni zawodowa, trenerka, specjalistka ds. kadr i koordynatorka projektu szkoleniowego dla prawie 4 tys. uczestników. Jest w stanie dopasować odpowiednią osobę do odpowiedniego zadania, umiejętnie analizując tematykę szkolenia, jego odbiorców oraz cechy, predyspozycje i kwalifikacje prowadzących.

Karolina Sielecka

Referencje

Rekomendujemy do współpracy firmę „FR-AKCJA” Mateusz Kotnowski z siedzibą w Łodzi, która w ramach projektu „Angielski – kluczem do sukcesu” zrealizowała dla nas szkolenia z języka angielskiego na poziomie A1 i A2 na terenie województwa świętokrzyskiego dla 60 osób, łącznie 600 godzin szkoleniowych.

Szkolenia prowadziły do nabycia wiedzy i umiejętności podlegających certyfikacji TGLS lub równoważnej i okazały się skuteczne w przygotowaniu uczestników do egzaminów a nabyte umiejętności ocenione przez nich za użyteczne w życiu codziennym i zawodowym. Organizacja szkoleń przebiegała bez zarzutu. Lektorzy posiadali odpowiednie kwalifikacje, dbali o to by zajęcia były ciekawe i angażujące.

Uważamy firmę FR-AKCJA za poważnego partnera do współpracy.

Pobierz

— „Pretender” Adrian Wronka

W okresie 02.2018 – 03.2019 firma „FR-AKCJA” Mateusz Kotnowski z siedzibą przy ul. Zamiejskiej 27 w Łodzi w ramach projektu „Cel – PRACA!” zorganizowała szkolenia zawodowe i komputerowe, warsztaty z psychologiem oraz konsultacje z doradcą zawodowym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Ze wszystkich działań firma „FR-AKCJA” wywiązała się z należytą starannością. Zadbano o odpowiednie warunki przeprowadzenia usług oraz sprawną organizację. Kadra odznaczała się dużym profesjonalizmem, zaangażowaniem i umiejętnością przekazywania wiedzy.

Oceniamy bardzo pozytywnie rzetelność firmy „FR-AKCJA” Mateusz Kotnowski i polecamy firmę jako solidnego i wiarygodnego wykonawcę.

Pobierz

— Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o.

Usługa została wykonana terminowo i należycie. Szkolenie zrealizowano dla 36 osób w łącznym wymiarze 180 godzin. Polecam FR-AKCJA jako podmiot solidny i kompetentny, wywiązujący się z zawartych umów i wykonujący powierzone zadania z należytą starannością.

Pobierz

— Mirosław Hiszpański, prezes zarządu Instytutu Badawczo-Szkoleniowego Sp. z o.o

Usługi zostały zrealizowane terminowo, z zachowaniem wszelkich standardów jakościowych, w tym uwzględniając wytyczne Zleceniodawcy. Polecam firmę FR-AKCJA jako poważnego i rzetelnego partnera

Pobierz

— Kamila Buczkowska, Mobilne Centrum Kształcenia „Twoja Przyszłość”