Fabryka Rozwoju

Jesteśmy po to, by dostrzec Twój potencjał i pokazać Ci jak go rozwijać.

Dowiedz się więcej!

Image

Fabryka Rozwoju

FR-AKCJA Fabryka Rozwoju powstała z chęci wspierania rozwoju osób dorosłych i stworzenia miejsca bliskiego naszym ideałom i wartościom. Kadra składa się z ludzi uważnych na potrzeby klientów, nastawionych na rezultaty, przygotowanych merytorycznie, ale też umiejących przekazać swoją wiedzę.

Są to trenerzy/trenerki, doradcy/doradcznie, coachowie, pośrednicy/pośredniczki pracy, których sukcesywnie będziemy przedstawiać na naszej stronie. Nasza oferta skierowana jest do:

  • uczestników indywidualnych – dorosłych osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych, rozwojem umiejętności „miękkich” oraz pomocą w osiąganiu celów prywatnych i zawodowych
  • firm i instytucji dbających o rozwój swoich pracowników oraz do firm zainteresowanych zlecaniem podwykonawstwa w ramach projektów unijnych

Proponujemy Wam szkolenia komputerowe, językowe i zawodowe, gry terenowe, coaching, poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne oraz pośrednictwo pracy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Tworzymy również usługi rozwojowe przygotowywane w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie firm i instytucji.

Dysponujemy salami szkoleniowymi w centrum Łodzi (ul. Gdańska i Mickiewicza), placem zagospodarowanym do gier terenowych, a także mamy możliwość korzystania z lokali w innych miejscowościach. Realizujemy działania na terenie czterech województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, ale planujemy rozszerzyć je na całą Polskę.

Jesteśmy po to, by dostrzec Twój potencjał i pokazać Ci jak go rozwijać.

Dowiedz się więcej!

Nasz zespół

Mateusz Kotnowski

Właściciel FR-AKCJI, trener, pedagog z powołania, społecznik

Absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim i Szkoły Trenerów Biznesu SET w Warszawie, pełniący funkcje kierownicze w organizacjach pozarządowych działających na rzecz dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Mateusz posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej. Ma na swoim koncie wiele przełamujących stereotypy akcji, takich jak obozy przetrwania czy pierwsze na świecie wyścigi samochodowe osób głuchoniewidomych. Nie tylko przekazuje wiedzę, ale też inspiruje do działania. W ciągu lat pracy zgromadził wokół siebie ludzi uważnych na potrzeby klientów, nastawionych na rezultaty, przygotowanych merytorycznie, ale też umiejących przekazać swoją wiedzę. Czytaj więcej

Jarosław Kępa

Dydaktyk-szkoleniowiec, informatyk

Ma na swoim koncie ponad 10 000 godzin na sali szkoleniowej ucząc bardzo różnorodne grupy, w tym osoby z niepełnosprawnościami (m.in. niewidome i głuche). Prowadzi kursy m.in. z podstaw obsługi komputera i Internetu, pakietu MS Office, obsługi urządzeń biurowych, marketingu internetowego, mediów społecznościowych, projektowania stron www, obsługi programu AutoCad, trener i egzaminator ECDL. Uczy studentów przedmiotów takich jak: informatyka, wstęp do programowania i aplikacje użytkowe, bezpieczeństwo systemów komputerowych, systemy baz danych, projektowanie systemów i inżynieria oprogramowania, grafika inżynierska. Autor ośmiu publikacji m.in.” E-learning w kształceniu na poziomie wyższym”, „Metody dydaktyczne rozwijające się na podstawie nowoczesnych technologii informatycznych". Czytaj więcej

Joanna Mościńska-Szendzikowska

Certyfikowany coach ICF ACSTH, trenerka, doradczyni zawodowa.

Na koncie ma ponad 700 godzin przeprowadzonych konsultacji coachingowych. Posiada wykształcenie wyższe – doradztwo zawodowe i personalne oraz ukończone studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi, a także liczne kursy rozwojowe i zawodowe. Specjalizuje się w budowaniu autentycznej pewności siebie u swoich klientów. Daje wsparcie i narzędzia do tego, aby osiągali swoje cele. Jeden z jej ulubionych cytatów mówi o tym, że mądrość nie poparta działaniem przestaje mieć jakikolwiek sens. Czytaj więcej

Martyna Paszkowska

Doradczyni zawodowa, trenerka

posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa zawodowego i treningów umiejętności społecznych, prowadziła także kursy z zakresu obsługi klienta i technik sprzedaży. Od lat związana z pracą dla fundacji i stowarzyszeń, pracuje głównie z osobami nieaktywnymi zawodowo, niepełnosprawnymi i uzależnionymi. Ukończyła studia magisterskie psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe z zakresu poradnictwa psychospołecznego i pomocy terapeutycznej rodzinie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dba o to, by na bieżąco uzupełniać swoją wiedzę. Uczestniczyła m. in. w szkoleniach dotyczących coachingu społecznego, podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, diagnozowania specjalnych potrzeb edukacyjnych, przygotowania i prowadzenia sesji szkoleniowych dla osób bezrobotnych. Czytaj więcej

Agnieszka Bugajska-Możyszek

Psycholog

od 2011 r. prowadzi indywidualne poradnictwo psychologiczne a od 2018 r. również terapie psychologiczne, jest także specjalistką ds. orientacji i poradnictwa zawodowego. Koncentruje się głównie na kwestiach związanych z długotrwałym bezrobociem i niepełnosprawnością. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim, studia podyplomowe w zakresie doradztwa szkolnego i zawodowego na WSHE oraz I stopień kursu terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu, (obecnie w trakcie kursu II stopnia). Pracuje na zasobach klienta. Empatyczna, cierpliwa i zaangażowana. Czytaj więcej

Alicja Adamska

Pośredniczka pracy, job crafter

od 2010 roku związana z pracą w obszarze rynku pracy na różnych stanowiskach: job crafter, doradczyni zawodowa, pośredniczka pracy, specjalistka ds. planowania i rozwoju pracowników, specjalistka ds. rekrutacji, pedagog i zastępca komendanta w OHP. To bogate doświadczenie przekłada się na dużą skuteczność działań. Aktywnie pozyskuje oferty pracy, wspiera procesy rekrutacji, dokonuje analizy stanowisk pracy i współpracuje z pracodawcami pod kątem dostosowania stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami, dokonuje analizy kwalifikacji i predyspozycji zawodowych klientów, udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz przygotowuje do samodzielnego poszukiwania pracy. Zawsze profesjonalna i gotowa do podejmowania nowych wyzwań. Czytaj więcej

Marta Pugowska-Kosel

Doradca zawodowy

od dwudziestu lat pracuje w charakterze doradcy zawodowego dla osób dorosłych i młodzieży, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tak bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na skuteczne pomaganie klientom w osiąganiu ich celów zawodowych. Posiada wykształcenie wyższe – magister pedagogiki oraz podyplomowe w zakresie socjoterapii, a także ukończone kursy m. in. przygotowujące do prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych. Czytaj więcej

Zrealizowane usługi

Kursy

Pracownik administracyjno-biurowy

Kursy

Pracownik obsługi biurowej

Kursy

Pracownik Biurowy

Kursy

Pracownik biurowy z ECCC DIGCOMP

Kursy

Pomoc biurowa z fakturowaniem

Kursy

Obsługa klienta z kursem komputerowym ECDL

Kursy

Podstawy pracy z komputerem z zakresu modułów ECDL

Kursy

Asystentka ds. administracyjnych

Kursy

Kursy języka angielskiego – poz. A1, A2

Kursy

Techniki sprzedaży przygotowujący do certyfikacji VCC

Kursy

Przedstawiciel handlowy z ECCC DIGCOMP

Kursy

Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych

Kursy

Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu prawa gospodarczego/prawa pracy

Kursy

Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu ekonomii z elementami polityki przemysłowej/ ekonomii przedsiębiorstwa/ analizy finansowej

Kursy

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej

Kursy

Pracownik sprzedaży

Kursy

Asystent osoby starszej z elementami dietetyki geriatrycznej

Kursy

Asystentka osób starszych

Kursy

Pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP

Szkolenia

Treningi kompetencji i umiejętności społecznych

Szkolenia

Warsztaty kompetencji miękkich i aktywnego poszukiwania pracy

Szkolenia

Poradnictwo zawodowe w formie spotkań grupowych

Szkolenia

Grupowe poradnictwo zawodowe

Konsultacje

Poradnictwo psychologiczne

Konsultacje

Opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej (Indywidualne Plany Działań)

Konsultacje

Job coaching

Konsultacje

Pośrednictwo pracy

Konsultacje

Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

Nasza oferta

Referencje

Dane kontaktowe

Adres

"FR-AKCJA" Mateusz Kotnowski
ul. Gdańska 64,
Łódź

Telefon

+48 602 859 470

+48 792 095 677

Adres Email

biuro@fr-akcja.pl